Welkom

Gospelkoor The Lighting Stars
Al meer dan 50 jaar mogen wij als gospelkoor door middel van zang en muziek het evangelie uitdragen
Ons gospelkoor heeft sinds die tijd vele veranderingen meegemaakt in de gospelmuziek. Zo is onze groep één van de eerste groepen die komt met het dienstvullende programma, naast het optreden tijdens de erediensten.

Ons repertoire zit vol afwisseling: van ballads tot gospel, van opwekking tot acapella, we hebben voor iedereen wel iets.

Wat wij biedenBent u als bezoeker op zoek naar een gospelkoor voor tijdens een dienst of om een volledig dienstvullend programma te verzorgen dan kunnen wij u helpen.

Zingen tijdens de erediensten
Themaprogramma: “Geloven een ABC-tje?”
Themaprogramma: ingevuld door plaatselijke gemeente
Wij kunnen tijdens ons optreden ook de samenzang begeleiden, mits wij op tijd op de hoogte worden gesteld van de te zingen liederen.