Agenda

30 april 2023 – 09.30 uur
Meagere Weide 1
9003 MG Warten
Dienstvullend programma

4 juni 2023 – 10.00 uur
Witmarsum
dienstvullend programma

18 juni 2023 – 19.30 uur
De Schakel Drachten
meewerken aan de dienst

4 november 2023 – Jubileum
Ontmoetingskerk 

Mounestrjitte 12
Ureterp